Conditietraining

Maandag van 20u – 21u
Maandag van 21u – 22u
Woensdag van 20u – 21u

Hier wordt vooral de algemene fysieke conditie getraind. Zo zal er in de les steeds een evenwicht bestaan tussen kracht en lenigheid enerzijds en snelheid en uithouding anderzijds. De lessen staan fysiek op een hoger peil dan de onderhoudsgym. Waar in de onderhoudsgymnastiek meer aandacht  besteed wordt aan de “houding”, gaan we in de condietieles meer aandacht besteden aan de hart- longen werking. Toch staan deze lessen steeds open voor iedereen omdat je kan oefenen aan een eigen tempo en ritme.