Geschiedenis

ROSKA staat voor Recreatieve omnisportsportklub Asse.
(dertig jaar geleden mocht je club nog met een k schrijven).

Na een bewogen beginperiode startte Roska zijn activiteiten op 10 september 1987 .
De stichting gebeurde aan de toog  van de studentencafetaria  van de V.U.B. ,  na een zwoel nachtelijk trouwfeest.
De initiatiefnemers waren Frank Mattens, Mieke Fieremans, Josse Willaert  en André Boulpaep.
De grootste opgave bestond erin de toenmalige  prefect van het  Koninklijk Atheneum Jan Marchau te overtuigen van onze  plannen  (een sporthal in  Asse  bestond nog  niet  en de sportzalen  van  het Atheneum golden toen als de mooiste van heel Asse en omstreken.)

We kregen hierbij de hulp en steun van provisor Stan Claus , beheerder Willy De Pauw en econoom Frans Pletinckx.
Deze mensen hadden het volste vertrouwen in ons en wisten dat ze te doen hadden met een rechtgeaarde club.
Aan zoveel enthousiasme kon de prefect niet weerstaan  en gaf zijn jawoord. Zo konden we beschikken over de toen grootste sportzaal van Asse. Een tweede troef was ook dat  bij goed weer buiten kon geoefend worden. De sportvelden liggen er in een oase van groen.

Ons eerst seizoen hadden we zowat 80 leden .
Onze doelstellingen waren en zijn :

  1. Het inrichen en uitoefenen van recreatieve sportactiviteiten waaronder: Olympische recreatiegymnastiek, toestelturnen, conditietraining, onderhoudsgymn, balsporten, atletiek, Hébertisme en seniorengym.
  2. Dit tegen zeer democratische prijzen.
  3. Het organiseren van extra sportieve activiteiten o.a.  wandelingen, schaatsen,  omnisportdag , rotsklimmen, kanovaren, trektochten in de Ardennen , …
  4. De lessen worden uitsluitend gegeven  door leerkrachten lichamelijke opvoeding .
  5. Aan sport doen op een niet-competitieve manier.

De lesgevers vandaag zijn : Marc Vermeiren , Patrick Coppens, Quinten Mattens, Thomas De Coninck en Frank Mattens. Allen professionele leraars LO.
Samen met het bestuur zetten zij zich op een onbaatzuchtige manier in om ROSKA draaiende te houden.
In 2016 vierden we ons 30 jarig bestaan .
De sleutelwoorden van Roska zijn : MENS SANA IN CORPORE SANO.