Over Roska vzw

Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op de website van ROSKA vzw. Reeds meer dan 30 jaar staat ROSKA vzw borg voor de recreatiesport in Asse en omstreken.
Naast onze wekelijkse sportlessen bieden we onze leden ook de kans om deel te nemen aan weekendactiviteiten: o.a. initiaties in rostklimmen, kanovaren, trektochten in de natuur, seizoenswandelingen….
Zo zijn we er, gedurende al die jaren, in geslaagd heel wat mensen een “bewegingsattitide” bij te brengen.

Naast gezonde voeding is voldoende beweging onontbeerlijk voor een goede gezondheid. Daar we zowat allemaal die gezondheid als hoogste goed beschouwen, zouden we allen massaal in beweging moeten zijn, maar niets is minder waar. Het dagelijks leven noodzaakt ons veel minder tot fysieke activiteit en er mag in de vrijetijd dan al meer aan sport worden gedaan dan vroerge; dat compenseert geenszins het “zittende leven” van alle dag. Het gebrek aan beweging is dramatisch en vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Zowel kinderen als volwassenen zijn fysiek minder actief geworden.

ROSKA vzw wil de mensen bewust maken dat fysieke activiteit levenslange voordelen kan bieden in het kader van ziektepreventie en het behoud van een goede levenskwaliteit. Zo is bijvoorbeeld “emotioneel welzijn” ook gekoppeld aan regelmatige fysieke activiteit. Ook bij hyperactieve kinderen kan naast voeding, beweging vaak helpen om het gedrag te normaliseren.

Er zijn tal van mogelijkheden om spieren, hart, ademhaling,…nog een beetje de oefening te geven die ze zo nodig hebben. Wie daar op zijn eentje onvoldoende toe komt, en dat geldt voor de meesten onder ons, biedt ROSKA vzw de kans om, onder begeleiding van ervaren leraars in de lichamelijke opvoeding, te oefenen aan een algemene fysieke conditie.

Sport en beweging zijn iet alleen een leuke vrijetijdsbesteding, ze verdienen ook een belangrijke plaats binnen de preventieve gezondheidszorg. Voor ons is dit een missie. Wij willen een club zijn voor iedereen en van iedereen met een hart voor beweging en sport. Hopelijk vindt de bezoeker van deze website zijn of haar keuze in onze waaier van sportmogelijkheden en kunnen we u begroeten op één van onze sportieve momenten.

Nog een gouden raad voor wie vol goede moed met sport begint: geleidelijk aan opbouwen is de boodschap.

Frank Mattens

Frank Mattens
Voorzitter ROSKA vzw