Hebertisme

Dinsdag van 20u – 21u op het Boekfosterrein te Asse

Wat is hebertisme ?

Wat is hebertisme?

,,Het is een natuurlijke methode van lichamelijke ontwikkeling die in het begin van de twintigste eeuw op punt werd gezet door George Hebert, een Frans marineofficier die in 1975 op honderdjarige leeftijd overleed. Hij stelde tijdens zijn wereldreizen vast dat volkeren die in de vrije natuur leven een hogere ontwikkelingsgraad bereikten dankzij een geheel van natuurlijke overlevingsbewegingen. Dat gaat van lopen, springen, klimmen tot werpen, verdediging, evenwicht en zwemmen. Het raakte in onmin omdat de Nazi’s in WOII de trainingsmethoden van Hebert overnamen. Vandaag staat hebertisme voor een volledige ontwikkeling van lichaam en geest.”

Is hebertisme een sport?

,,Ja, maar geen competitiesport. Hebertisme is voor iedereen, de hele familie. Jong en oud doet mee op eigen ritme. Na een zware inspanning kan je op adem komen door het in een volgende oefening rustig aan te doen. Wij spreken trouwens niet van competitie, maar van groepsstimulatie . Het is een combinatie van sport en gezondheid in familieverband.”

HébertismeHébertisme

Waar kan je aan hebertisme doen?

,,Per definitie in de vrije natuur, nooit in een zaal. Het intens contact met de elementen en het respect voor de natuur zijn essentieel in het hebertisme. Een hebertist laat zich dus ook niet tegenhouden door regen, sneeuw, wind of zon. Elk natuurlijk obstakel — boomstronk, helling, riviertje — wordt gebruikt om te springen, te klimmen, te klauteren. Net als kinderen doen. Hebertisme maakt je dus minder snel oud.”

Bestaat er zoiets als een internationale beweging van hebertisten?

,,Frankrijk heeft een stevige basisbeweging en ook Italië heeft een federatie. In Wallonië bestaan een zevental groepen, samen goed voor 350 leden. In Vlaanderen is Roska vzw Asse met een twintigtal leden op dit ogenblik de enige groep die het hebertisme actief beoefent. Het werd ons doorgegeven door professor Walter Dufour.”

5. Waar vinden we de Assese hebertisten?

,,Elke dinsdagavond van 20 tot 21 uur op het trimparcours op de Boekfos.
Frank Mattens, leraar lichamelijke opvoeding, geeft de les. Iedereen kan deelnemen, van jong tot oud, man en vrouw, Assenaar of niet.”

Hébertisme

Meer info:

Frank Mattens over Hebertisme
Toespraak over Walter Dufour, diegene die de Vlamingen het Herberisme bijbracht

1 comment on “Hebertisme”

  1. Pingback: Ian Alden Russell » L’art du deplacement: Dvinsk Clan

Comments are closed.