Turnen – Gymnastiek vanaf 12 jaar

In deze groep krijgen jongeren (12 – 18 jaar) de kans zich te vervolmaken in de turnsport.
De nadruk komt hier te liggen op de perfecte afwerking van de “gymnastische bewegingen”.
Eigen grenzen worden voortdurend verlegd.
Alle turnonderdelen komen aan bod: brug, rek, sprongen, evenwichtsbalk, grondturnen en tumbling.
Jongeren worden hier verder uitgedaagd en begeleid om zo hun turnvaardigheden te vervolmaken.